נושא: משקל תַּפְעִית

מילה להכיר

תַּשְׁנִית (מוטציה)