נושא: מצרית

מטבעות לשון

אבן שואבת, אבן נגף, אבן בוחן, כאבן שאין לה הופכין

שמות ומשמעויות

אדל ושמות שאולים אחרים

לכל העמים יש שמות מושרשים שבאו מלשונות אחרות, וגם ליהודים יש שמות כאלה. מקורם במגע עם לשונות אחרות בארצות הגלות.
המשך קריאה >>