נושא: סיומת טִי

מילים לועזיות

ט' ות' במילים לועזיות

.

ה. שמות תואר לועזיים

שמות התואר הלועזיים המסתיימים בהברה ti – מומלץ לכותבם טי, כגון דרמטי, סיסטמטי.