נושא: ארמית ארץ-ישראלית

כתיב וניקוד

דוגמה או דוגמא?

זכר ונקבה

בר מזל, בר השגה – בנקבה וברבים