נושא: סגול מלא

כתיב וניקוד

היו"ד בפעלים מגזרת ל"י

כתיב וניקוד

עיקרי תורת הניקוד