נושא: תחביר וניסוח

עניין של סגנון

יש או ישנו?

בעברית בת ימינו המילה יֵשׁ ונטיותיה בגוף שלישי – יֶשְׁנוֹ, יֶשְׁנָהּ, יֶשְׁנָם, יֶשְׁנָן – משמשות פעמים הרבה שימוש זהה: "שכונה אחת יש בירושלים ושמה רחביה" לצד "שכונה אחת ישנה בירושלים ושמה רחביה".
המשך קריאה >>

שגיאות נפוצות

ראשית כול אך לא "שנית כול"

השימוש במילה שנית שייך ביסודו לסדרה המשמשת בהצגת רשימה של פריטים, ובעיקר רשימה של נימוקים. בסדרה זו אין צורך במילה 'כול', ואף אין בה היגיון.
המשך קריאה >>

עניין של סגנון

הרבה דברים או דברים רבים?

המבנים הקלסיים בעברית הם דברים רבים, דברים הרבה (מן המקרא) ודברים מרובים (מן המשנה), אך כבר בתלמודים מצוי המבנה הרבה דברים (תחילה רק בראש משפט).
המשך קריאה >>

עניין של סגנון

בְּתופים וּבִמחולות – חזרה על מילת היחס

בדרך כלל רצוי לחזור על מילת היחס, אך בהחלט יש מקום לשיקול דעתו של הכותב ולנתונים כמו אורך המשפט ומידת הקרבה בין השמות.
המשך קריאה >>

עניין של סגנון

בְּתוֹר

אנו נשאלים הרבה על תקינות השימוש בצירוף 'בתור' במשמעות 'בתפקיד של', 'במעמד של', 'כ־'. האקדמיה לא עסקה ולא פסקה בשאלה זו, ואילו בקרב מתקני הלשון בימינו הדעות חלוקות – יש המסתייגים משימוש זה ויש שאינם מוצאים בו פסול.
המשך קריאה >>

שגיאות נפוצות

כְּשֶׁ ולא שֶׁ־

עניין של סגנון

החל מ־ או החל ב־?

עניין של סגנון

פסוקית זיקה ממשיכה

הגייה

ו' החיבור במספרים

יחיד ורבים

יחיד של רבים – ילדם או ילדיהם?

עניין של סגנון

ישנתי או הייתי ישן? על המבנה היה + בינוני

מאמרים

האם יש צורך במילה "מְהַוֶּה"?

עניין של סגנון

מדובר על ומדובר ב

מאמרים

על העברית בלשון השידור

מטבעות לשון

שוב בשלום, שוב לשלום

עניין של סגנון

עם זה, עם זאת, יחד עם זאת

עניין של סגנון

את אינך או את איננה?

עניין של סגנון

מצד אחד ומצד שני

שאלות נפוצות

את מסכימה לי?

שגיאות נפוצות

אני אביא או אני יביא? על צורות עתיד מדבר

עניין של סגנון

לאור

גם וגם

לוט רצ"ב ומצ"ב

עניין של סגנון

יקר או היקר?

גם וגם

רַב תודות ורוב תודות

צירופים

כשלעצמו או לכשעצמו

מטבעות לשון

מצא חן ונשא חן

זכר ונקבה

כאחד וכאחת

עניין של סגנון

אני תקווה

זכר ונקבה

ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה

יחיד ורבים

בתי כנסת ובתי כנסיות

פיסוק

הפיסוק וכללי הפיסוק

סימני הפיסוק הנוהגים בכתיבה העברית החלו לשמש את כותבי העברית בימי הביניים, ובעיקר למן המצאת הדפוס. מובאת כאן סקירה על השימוש בסימני הפיסוק בכתיבה העברית ועל תולדות כללי הפיסוק מימי ועד הלשון ועד ימינו.
המשך קריאה >>

עניין של סגנון

שני נסמכים לסומך אחד

עניין של סגנון

הוא לא מבין, הוא אינו מבין – על שלילת הבינוני

עניין של סגנון

בין ובין

פיסוק

ו' החיבור לאחר פסיק ולאחר נקודה

לעיתים קרובות אנו נשאלים אם ו' החיבור יכולה לבוא לאחר פסיק או נקודה. התשובה העקרונית היא כן!
המשך קריאה >>

מאמרים

במה שוללין ובמה אין שוללין – על שלילת הנשוא הבינוני הקודם לנושא

עניין של סגנון

את אותו

גם וגם

כמוך וכמותך

עניין של סגנון

ו/או

מאמרים

על המבנה ו/או

שאלות נפוצות

עתיד בתפקיד ציווי

עניין של סגנון

הינו בתפקיד אוגד

מטבעות לשון

כור מחצבתו

זכר ונקבה

שלוש רגלים או שלושה רגלים?

גם וגם

הביתה או לבית?

עניין של סגנון

שם פרטי ושם משפחה – מה קודם

עניין של סגנון

על ידי וחלופותיו

צירופים

עשה ימים כלילות או עשה לילות כימים?

עניין של סגנון

בגלל שֶׁ

צירופים

יושב הראש או היושב ראש?

עניין של סגנון

העורך דין או עורך הדין?

גם וגם

זאת וזו, אלה ואלו