נושא: סדר מילים

פורים

שושן פורים או פורים שושן?

מאמרים

כיצד סדר נושא ונשוא

במאמר נדון שאלת סדר הנושא והנשוא במבני משפט למיניהם על פי הרוֹוח במקורותינו ומה טיבה של הקדמת הנשוא לנושא בהקשרים שונים.
המשך קריאה >>

מאמרים

על ענייני ניסוח או ניסוח ענייני

במאמר נסקרות דרכי ניסוח שאינן עולות בקנה אחד עם העברית הקלסית, ומוצעות דרכים חלופיות.
המשך קריאה >>

עניין של סגנון

שם פרטי ושם משפחה – מה קודם

עברית לשבת

פרשת תולדות – הולך וגדל או גדל והולך?