נושא: זמני הפועל

עניין של סגנון

ישנתי או הייתי ישן? על המבנה היה + בינוני

עניין של סגנון

ו' ההיפוך

שגיאות נפוצות

נראָה ונראֶה

עניין של סגנון

הוא לא מבין, הוא אינו מבין – על שלילת הבינוני

שאלות נפוצות

עתיד בתפקיד ציווי

עברית לשבת

פרשת ואתחנן – ואהבת