נושא: ה' השאלה

מטבעות לשון

הַכְּצַעֲקָתָהּ

מטבעות לשון

הא כיצד?