נושא: כינויי רמז

מטבעות לשון

הַיְנוּ הָךְ

מה ההבדל

זוֹ וזוּ

מאמרים

קביעות תקן בלשון – חדשים גם ישנים

עניין של סגנון

עם זה, עם זאת, יחד עם זאת

גם וגם

זאת וזו, אלה ואלו