גן והגנה

שודר ביום 13.6.24

הצבא שלנו קרוי צבא ההגנה לישראל, כי תכליתו להגן עלינו. ועוד יש בשמו גם רמז לארגון ההגנה, שהיה עיקר התשתית של צה"ל. מה הקשר בין גן להגנה? איך הקשר הזה בא לידי ביטוי בסיפור גן העדן? ומניין קיבלנו את גן הילדים?