סוכות: סוכה, מסך ומוסך

שודר ביום 28.9.23

מה הקשר בין סוכה למסך? מה צורת הרבים של מוסך? ומהו "דיר מכוניות"?
לרגל חג הסוכות – מילים תחת סכך אחד.