התנדבות

שודר ביום 15.2.24

ההתנדבות מוכרת בַּלשון העברית כבר מן התנ"ך, אבל ייתכן מאוד שבמקור "מתנדבים" הם בעצם "מגויסים" – מי שמתייצבים לקריאה של מישהו אחר, ולא אלו שיוזמים בעצמם.