פורים: משלוח מנות

שודר ביום 17.3.22

האם נכון לומר לומר "יעמדו על הברכה" או "יבואו על הברכה"? ומה הקשר להר גריזים והר עיבל?