נחת רוח ונחת זרוע

שודר ביום 3.3.22

אם למישהו יש נחת רוח ממישהו אחר, לא סביר שהוא ירצה להראות לו את נחת זרועו. המילה 'נחת' אומנם משותפת לשני הביטויים, אך לאמיתו של דבר מדובר בשתי מילים שונות, שרק במקרה זהות בצורתן.