תמונה של מבנה גדול וישן

לתולדות שמו של הטכניון

מאת: סמדר ברק

לשוננו לעם נא–נב, ד (תש"ס–תשס"א) עמ' 9–15

שמו של הטכניון נקשר בתודעת רבים עם מלחמת השפות ועם ניצחון העברית במאבק על מקומה במערכת החינוך ב־1913. לא רבים יודעים – אך גם על שמו של הטכניון, שמו ממש, התנהלו דיונים סוערים. טרם הקמתו הוא נקרא "בית חרושת", "מכנון" "בית המדרש למלאכות מכוניות" ו"מחרשה". לאחר הקמתו הוא כונה "הטכניה החיפאית" "טכניקון" ו"תכניון", ורק עשרים שנים לאחר הקמתו התקבע שמו העברי הידוע עד היום – הטכניון.
במאמר מאת סמדר ברק נסקרים הוויכוחים שניטשו על שמו של המוסד.

לקריאת המאמר