תשפ״ד 2023-2024

המילים החדשות – תשפ"ד

מונחים יחידים

 • יְפֵה־פֶּה – אל האקדמיה ללשון העברית הגיעו בקשות חוזרות ונשנות להחליף את שם הרַכִּיכָה פִּי־כּוּשִׁי בשם אחר, בייחוד על רקע העובדה המצערת שהמילה 'כושי' נעשתה שם גנאי. הבקשה הופנתה לוועדה לזואולוגיה, וזו אימצה את הצעתו של יוסף הלר, יו"ר הוועדה לשעבר, יְפֵה־פֶּה.
 • אֲחָיוּת – לאורך שנים מגיעות לאקדמיה פניות למצוא פתרון למקצוע האחיות במקום סיעוד. כידוע סיעוד והשורש סע"ד בכלל מזוהים היום עם הטיפול בקשישים ובאנשים אחרים הזקוקים לטיפול ולהשגחה, ומכאן 'חוק הסיעוד', 'גמלת סיעוד', 'ביטוח סיעודי', 'מחלקה סיעודית'. ההצעה אחיוּת כבר אומצה במשרד הבריאות ואושרה עתה באקדמיה ללשון העברית.

מבחר שמות פטריות (לרשימה המלאה)

 • דַּרְדָּסִית 
 • כַּרְכֻּבִּית (לסוג זה מסגרת בולטת, כמו כרכוב, המקיפה את כובע הפטרייה)
 • עֲצִיצִית (פטרייה שמקורה באדמה המגיעה ממשתלות)
 • קִצְפִּית (מראהָ מזכיר קצף שניתז).
 • שִׁמְשִׁיָּנִית (נראית כמו שמשייה)

מבחר שמות חיפושיות (לרשימה המלאה)

 • חַפְשׁוּשִׁית (חיפושית זעירה)
 • יוֹסֵפִית (חיפושית בעלת פסים)
 • מַגּוֹבִית (בעלת מחושים דמויי מַגוב, כלי הדומה למגרפה)
 • מִתְנַמֶּלֶת (המתחזה לנמלים וחיה במחיצתן)
 • עֵשָׂוִית (חיפושית שעירה)
 • קוֹפְזָנִית (חיפושית קופצת מן השורש קפ"ז המופיע פעם אחת במדרש)
 • קְלִפּוּשִׁית (שחיה מתחת לקליפות העצים)