תמונה של מרכז ההדרכה באקדמיה

מסלול הנוער בלשון עברית

תלמידות ותלמידים בכיתות ט'–י"א?
בואו להכיר את מסלול הנוער בלשון עברית של אוניברסיטת תל אביב!

אוניברסיטת תל אביב לנוער, החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית באוניברסיטת תל אביב, משרד החינוך והאקדמיה ללשון העברית מתכבדים לעדכן כי גם השנה ייפתח מסלול אקדמי לנערות ולנערים מצטיינים המוכר כמגמה של 5 יחידות בלשון.


גם האקדמיה ללשון העברית נרתמה למיזם. במסגרתו יינתן קורס ייעודי בסמסטר ב' מטעם האקדמיה: 'חקירות והכרעות בלשון'. בקורס ירצו חוקרים ממפעל המילון ההיסטורי, מן המזכירות המדעית וממערך ההשתלמויות של האקדמיה.

הסטודנטים הצעירים והבוגרים יתוודעו למפעלי המילונאות של האקדמיה, יכירו את עקרונות קביעת התקן בלשון העברית בתחום המינוח, הדקדוק והתעתיק, יתנסו בכתיבת תשובות על שאלות הציבור וילמדו על היחס בין חקירת העברית לתולדותיה לבין הכוונתה והעשייה בה.

עוד על המסלול בלשון עברית בתוכנית שער להשכלה גבוהה

 

לפניות: אוניברסיטת תל אביב לנוער, נועה אשבל  – [email protected]
טלפון: 03-6407161