איור יד מחזיקה טלפון סלולרי ועליו איור "#עברית"

העברית של כולנו – שיחה על שפה מתחדשת, מרחשוון תשפ"ד, אוקטובר 2023

מפגש מקוון

  • איך מחליטים על מילה חדשה בעברית?
  • איך העברית מתאימה את עצמה לשינויים חברתיים ותרבותיים?
  • האם יש מקום לעברית כשפה קטנה בעולם הגלובלי?
  • מה השאלות שמרבים לשאול אותנו?

הציבור הוזמן לעשות הפוגה מן המצב ולהצטרף למפגש שבו שוחחה ורד ליון־ירושלמי, יועצת התקשורת של האקדמיה, עם רונית גדיש, ראשת המזכירות המדעית.

המפגש התקיים בי' במרחשוון תשפ"ד, 25 באוקטובר 2023.

לצפייה: