כרזה של גדוד מגיני השפה ארגון להשלטת העברית ביום השבת ב' בטבת תרצ"ב בשעה 10:30 בבוקר תתקיים בבית העם אספה פומבית על הנושא: חובת הציבור להשלטת העברית במוסדות הרשמיים ינאמו: ד"ר חיים בוגרצ'וב, מר ר.סופרמן, ד"ר אריה בעהם, עו"ד הרצל בן ארי הכניסה חפשית

"תחיית השפה תחיית העם": הרצאה מקוונת, תמוז תשפ"ג

יום חמישי ג' בתמוז תשפ"ג, 22 ביוני 2023, בשעה 19:00

  • למה הוקם גדוד מגיני השפה ובאילו אפיקים פעל למען הנחלת העברית?
  • האם היו חברי הגדוד נערים חדורי אידיאלים או צעירים פורקי עול?
  • כיצד נחרט הגדוד בזיכרון הקולקטיבי של היישוב היהודי בארץ?

באייר תרפ"ג (1923) הקימו תלמידי השכבות הבוגרות של גימנסיה "הרצליה" בסיוע מוריהם ובתמיכה ממסדית רחבה את גדוד מגיני השפה. משימתו העיקרית הייתה "הגנה על העברית והשלטתה הגמורה בחיי היום־יום". 

הגדוד פעל במשך כעשור, ופעילותו הילכה על קו התפר שבין לגיטימיות לאלימות. כך למשל בשנת 1930 פרצו חברי הגדוד להקרנת הלהיט היידי "די יידישע מאמע" ב'קולנוע מוגרבי' בתל־אביב ועוררו מהומה באולם; בתיאטרון 'הצריף' גרמו שישה מגברתני הגדוד לקצר חשמלי והטילו פצצות סירחון כדי לסכל הצגה ביידיש.

במלאת מאה שנה שנים לייסוד הגדוד הציבור הוזמן להשתתף בהרצאה מקוונת של ד"ר נטע דן מן המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית.

ההרצאה סקרה את נסיבות ההקמה של גדוד מגיני השפה, את פעילותו המגוונת ואת תרומתו לחיזוק מעמד העברית ביישוב בתקופת המנדט.

מועד ההרצאה: יום חמישי ג' בתמוז תשפ"ג, 22 ביוני 2023, בשעה 19:00