דורון רובינשטיין – חתן הפרס לשנת תשפ"ג

נימוקי ועדת הפרס

דורון רובינשטיין הוא מוותיקי עובדי מפעל המילון ההיסטורי. הוא הצטרף לשורות המפעל בשנת תשנ"ו (1996), ובמהלך כל שנות עבודתו בלט ברוחב אופקיו וידיעותיו, במקצועיותו, בכוח עיונו ובחריצותו. לאורך השנים הרבות שבהן כיהן כמרכֵֵּּז המדור לספרות העת החדשה הכיר את העבודה במדורו לפרטי פרטיה והיה קשוב לעובדי המדור בהדרכה ובסיוע בכל דרך.

לצד המתחייב מתפקידו המוגדר רכש דורון רובינשטיין גם היכרות מפליאה עם כל רזי המחשוב המלווה את עבודת המילון ובכך הוא הביא ומוסיף להביא ברכה רבה לעבודת המילון בכללה.

בשנת תש"ף (2020) נתמנה דורון רובינשטיין לתפקידו החדש כממונה על ערכי המילון, ועד מהרה הוכיח את אשר לא היה טעון הוכחה כי אין ראוי ממנו לתפקיד זה אשר גם אותו הוא ממלא מתוך ידענות, אחריות וחריצות המאפיינות אותו.

בשל כל אלה נמצא דורון רובינשטיין ראוי לפרס עובד המחקר המצטיין של האקדמיה ללשון העברית לשנת תשפ"ג.

פרופ' אהרן ממן, נשיא האקדמיה, יו"ר ועדת הפרס
פרופ' יוסף עופר, סגן נשיא האקדמיה, ועדת הפרס

ירושלים, כ"ח בניסן תשפ"ג (19 באפריל 2023)