"היא מדינת ישראל" – איך נקבע שמה של המדינה, יום העצמאות תשפ"ג

הרצאה מקוונת

ארץ ישראל? ארץ הכרמל? יהודה? ציון? עברייה? התקווה?

לכולנו ברור שאנחנו ישראלים וששמה של מדינתנו ישראל – אך האם ידעו תושבי "המדינה שבדרך" מה יהיה שם המדינה? מתברר שלא.

לרגל יום העצמאות ה־75 של מדינת ישראל קיימנו הרצאה מקוונת וחגיגית של רונית גדיש, ראשת המזכירות המדעית של האקדמיה, על שמה של המדינה. ההרצאה הייתה בב' באייר תשפ"ג, 23 באפריל 2023.

לצפייה בהרצאה:

רקע

חוקרת הלשון ד"ר רבקה בליבוים ז"ל אספה את כל השמות שהציעו תושבי היישוב העברי למדינה – בעיקר לאחר כ"ט בנובמבר 1947, ניתחה את ההצעות ואת הנימוקים להן, בדקה מה היו ההצעות המובילות וכן חקרה את תהליך הקביעה של השם "ישראל". מחקרה התפרסם בספר "היא מדינת ישראל: השיח הציבורי על שם המדינה" שיצא בהוצאת יד יצחק בן־צבי בשנת תשע"ח (2018).

רונית גדיש, שהביאה את הספר לדפוס לאחר מות המחברת, מציגה בהרצאה את הסיפור שמספר הספר: בחירת שם המדינה – ההצעות המפתיעות, הנימוקים, הוויכוחים האידאולוגיים, הבעיות שעוררו השמות השונים, וגם מי בסופו של דבר קבע את השם, ואיך הוא התקבל בקרב תושבי הארץ ובקרב היהודים שמחוצה לה.