מבחר שמות סוגי אלמוגים שאושרו באקדמיה בשנת תשפ”ג

לקובץ PDF

כריכת למד לשונך 146 אַ לְמֻ גָּ ן אלמוגן (הש המדעי: Dipsastraea■ ( האלמוגן הוא אחד הסוגים הנפוצים והבולטים בשונית האלמוגים. מרבית מיני האלמוגן יוצרים מושבה כדורית בעלת פוליפים מעוגלים וגדולים יחסית (כ־1–3 ס"מ) המופרדים בקירות שלד ברורים. כמו רוב אלמוגי האבן הוא חד־ביתי, כלומר מייצר בו זמנית גם ביציות וגם תאי זרע. בתצלום – אלמוגן בעת רבייה משחרר צְ בָ רִ ים ורדרדים של ביציות ותאי זרע למים הפתוחים. הסוגים במשפחת הדִּ שְׁ אָ נִיִּים פורסים את זרועות הציד הירקרקות שלהם במשך היום (ולא ַ דִּ שְׁ אָ ן־עז (הש המדעי: Galaxea■ ( רק בלילה כמרבית האלמוגים). יש שהם מכסים שטח נרחב המזכיר מדשאה. דִּ שְׁ אָ ן־עַ ז תוקף ומחסל את כל שכניו בעזרת זרועות הציד הארוכות שלו. לעיתים צבעיו עזים כבתצלום. מוֹחָ ן (הש המדעי: Platygyra■ ( לסוג כמה מינים בים סוף, ולרובם מראה של עמקים רחבים וארוכים שבהם נמצאים הפוליפים. העמקים מופרדים ברכסי קירות מתפתלים. למבנה זה ולצורת המושבה הכדורית או החצי־כדורית מראה דמוי מוח. חַ סָּ תִ ית (הש המדעי: Turbinaria■ ( הסוג כולל כמה מינים הנוטים לגדול במפלסים בצורת מגשים ההולכים ומתקפלים ככל שמושבת האלמוג גדלה. מראהו מזכיר כרוב או חסה, ומכאן שמו. מושבות אלמוגים מסוג זה יכולות לגדול לגדלים מרשימים של עד כמה מטרים. אַ לְמֹג־אֵ שׁ אלמוג־אש (הש המדעי: Millepora■ ( הסוג קיבל את שמו בשל צריבתו החזקה במיוחד. אלמוג־האש אינו שייך לסדרת אלמוגי האבן אלא למחלקת ההידרתיים. במחזור החיים המורכב שלו יש שלב של מדוזה זעירה החיה שעות ספורות ומשמשת לצורכי רבייה בלבד. לאחר שהמדוזות פולטות את תאי הרבייה למים הפתוחים הן מתפרקות. בתצלום – מושבת אלמוג־אש בעת שחרור המדוזות