לקובץ PDF

גיליון 71 נובמבר 2022 מרחשוון תשפ"ג נשיא חדש לאקדמיה ללשון העברית לאחר כשלושה עשורים עתירי עשייה ברוכה פרש פרופ' משה בר־אשר מתפקידו כנשיא האקדמיה. בבחירות שקיימה מליאת האקדמיה ימים אחדים לפני ראש השנה תשפ"ג נבחר הנשיא החדש פרופ' אהרן ממן, ששימש עד עתה סגן הנשיא. לסגן הנשיא החדש בחרה מליאת האקדמיה את פרופ' יוסף עופר. פרופ' משה בר־אשר נבחר לנשיא האקדמיה בסיוון תשנ"ג )יוני 1993 .)קודם לכן הוא שימש סגן נשיא האקדמיה )למן אייר תשמ"ז, 1987 .)בשנים האחרונות מקדם פרופ' בר־אשר את הקמתו של משכן חדש לאקדמיה בקריית הלאום, שיאפשר לאקדמיה לפתוח את שעריה לקהל חדש. פרופ' בר־אשר ערך שנים רבות את כתב העת המדעי "לשוננו" ויזם וערך את סדרת הספרים "אסופות ומבואות בלשון" ואת לאחרונה עלו לאתר המרשתת של האקדמיה הלוחות הממוחשבים של נטיית השם. בלוחות הנטייה נכללים רוב שמות העצם המשמשים בימינו, ובעיקר שמות עצם שיש להם נטיית שייכות )ּדְ בָ רִ י, ּדְ בָ רְ ָך, ּדְ בָ רֶ יהָ , ּדִ בְ רֵ יהֶ ם וכו'(. נכללים גם שמות התואר שיש להם צורת נסמך )לדוגמה קָ ׁשֶ ה — קְ ׁשֵ ה־( ושמות תואר שיש להם נטיית שייכות )יָפָ ה — יְפָ תִ י(. כמו כן נכללות בלוחות מילות היחס, שהרי נטייתן היא על דרך נטיית השם. עוד נכללות מיליות שונות שיש להן נטייה על דרך נטיית השם כגון הינה )הינך, הינו, הינה, הינכם(, ארבעה )ארבעתנו, ארבעתם(. בכל הצורות מסומנת ההברה המוטעמת באותיות גדולות. הלוחות מוצגים בכתיב מנוקד, ובלחיצת כפתור אפשר להציגם בכתיב המלא. במילים הנוטות לפי מין יש הפניה מן הלוח של הזכר ללוח של הנקבה וההפך. "מקורות ומחקרים — סדרה חדשה" בהוצאת האקדמיה. כמו כן הוא יזם את פרסום ידיעון האקדמיה "אֲ קַ ּדֵ ם". את כל פעילותו הענפה עשה נשיא האקדמיה בהתנדבות מלאה. הנשיא החדש של האקדמיה, פרופ' אהרן ממן, נולד במרוקו בשנת תש"ח )1947 )ועלה לארץ עם משפחתו בשנת תשכ"ד )1964 .)פרופ' ממן למד באוניברסיטה העברית בחוג ללשון העברית ובחוג לשפה ולספרות ערבית, ובשנת תשמ"ד )1984 )הגיש את עבודת הדוקטור שלו. הוא פרופ' אמריטוס בחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית בירושלים, כיהן כראש החוג ואף עמד בראש המכון למדעי היהדות באוניברסיטה. פרופ' ממן היה ראש מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח וניהל את המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל ואת מפעל ספרות חוכמת הלשון העברית. בשנת תשע"ט זכה בפרס ישראל בחקר לשונות היהודים וספרויותיהם וחקר התרבות העממית. פרופ' ממן הוא חבר האקדמיה ללשון העברית משנת תשנ"ח )1998 ,)ומשמש סגן נשיא האקדמיה משנת תש"ע )2010 .)הוא עורך של כתב העת "לשוננו" ועומד בראש ועדת המינוח המרכזית של האקדמיה. עוד בגיליון • "עוד כמה מחשבות על 'רק אני, אני ואתה'" מאת אמונה אלון • "איׁש השירה, אומן התרגום, נאמן העברית" מאת יהושע גרנט • למד לשונך — מדע המדינה • "'לכבוד' בפתיחת מכתב — מקורה וגלגוליה" מאת רות שטרן • מן הארכיון — "100 שנה לפטירת אליעזר בן יהודה מן הארכיון" בכ"א בתמוז תשפ"ב )20 ביולי 2022 )התקיים ערב עיון מקוון שהוקדש לחיים נחמן ביאליק ולפועלו בשדה העברית. הערב נערך בעקבות פרסום שני גיליונות של כתב העת "העברית" שעסקו בפעילותו של ביאליק למען העברית. ד"ר נתן אפרתי כתב על ביאליק בעשור האחרון לחייו כחבר ועד הלשון וכנשיא ועד הלשון, ופרופ' זיווה שמיר תיארה והדגימה את דרכי היצירה והחידוש של ביאליק בעברית. בערב העיון הרצו הסופרת אמונה אלון )דבריה רואים אור בגיליון זה בעמוד 2 ,)ד"ר גבריאל בירנבאום ופרופ' זיווה שמיר. הנחה את הערב יהונתן רוסן־ממן.

אקדם 71

תשפ"ג – 2022

תוכן עניינים