האולימפיאדה בלשון העברית לנוער

אולימפיאדת הלשון העברית לנוער

החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית באוניברסיטת תל אביב וארגון המתמטיקאי הצעיר מזמינים נערות ונערים שוחרי העברית מכיתות ז׳–י״ב להתמודד באולימפיאדת הלשון העברית. האולימפיאדה מציבה לפני המשתתפים אתגרי לשון מגוונים: תרגילי היגיון לשוניים, פיענוח צפנים, זיהוי חוקי לשון, פירושי מילים וניבים, כללי הלשון התקנית ועוד.

גם השנה האולימפיאדה תיערך בשתי רמות קושי: חטיבת ביניים (כיתות ז'–ט') ותיכון (י’–י״ב).

תלמידים מצטיינים מבתי הספר היסודיים מוזמנים להתחרות ברמת החטיבה.

שלב א (שאלון מקוון) ייערך בשבוע העברית – אפשר לפתור את השאלון במסגרת כיתתית לכבוד שבוע השפה העברית, אך על כל תלמיד למלא את הפתרונות בעצמו ולשלוח אותם מן המחשב האישי שלו או ממכשיר הטלפון החכם הפרטי.

האולימפיאדה נערכת בחסות החברות צ׳ק פוינט ופיינל ובחסות מרכז קורת לציוויליזציה יהודית.

טופס רישום מוקדם לשלב א >>