קול קורא – מלגת האקדמיה לשנת תשפ"ג

הגשת מועמדות למלגת האקדמיה ללשון העברית
על שם ראובן אוחנא לשנת תשפ"ג

 

האקדמיה ללשון העברית מזמינה אתכם, תלמידים ותלמידות של החוגים ללשון העברית, להגיש מועמדות למלגת האקדמיה ע"ש ראובן אוחנא.

המלגה מוענקת בתרומת בני משפחת ראובן אוחנא ז"ל להנצחת זכרו.

המלגה מיועדת למי שעומד בשלושת התנאים האלה במצטבר:

  • תלמיד השנה השנייה או השלישית של התואר הראשון בחוגים לשון העברית באחת האוניברסיטאות בישראל
  • בעל הישגים טובים בלימודים
  • בעל רקע חברתי-כלכלי (סוציו-אקונומי) המצדיק לפי שיקול דעתה של ועדת המלגה מתן מלגה.

כל המבקש לזכות במלגה ימלא את טופס הבקשה למלגה וישלח את הטופס המקוון בלוויית המסמכים המבוקשים אל ועדת המלגה.

המועד האחרון להגשת המועמדות:
יום חמישי ט"ז במרחשוון תשפ"ג, 10 בנובמבר 2022

לטופס הבקשה
להצהרת המועמד והמועמדת
לתקנון המלגה

לשאלות ולבירורים פנו לכתובת דוא"ל: milga@hebrew-academy.org.il