סדנאות עריכה מקוונות

אייר תשפ"ב, מאי 2022

אנחנו מציעים סדנאות עריכה מקוונות (בזום) במתכונת חדשה.

בסדנה נערוך טקסט עם המשתתפים – במהלך העריכה נלמד על תקן ועל דקדוק, ואף נתלבט בענייני בהירות וסגנון.

בכל חודש יתחלף הטקסט לעריכה; המעוניינים בסדנאות המשך מוזמנים להירשם בכל חודש לסדנה אחת.

מנחת הסדנה: דקלה אברבנאל, מנהלת מערכת דברי הכנסת, עורכת לשון ותיקה ומיומנת.

מועדים לסדנה לבחירתכם בחודש אייר / מאי:

  • יום חמישי, כ"ה באייר תשפ״ב, 26 במאי 2022, בשעה 18:00 (להרשמה)
  • יום ראשון, כ"ח באייר תשפ״ב, 29 במאי 2022, בשעה 20:00 (להרשמה)

מועדים לסדנה לבחירתכם בחודש סיוון–תמוז / יוני:

  • יום ראשון כ' בסיוון תשפ"ב (19 ביוני 2022) בשעה 10:00 (להרשמה)
  • יום חמישי כ"ד בסיוון תשפ"ב (23 ביוני 2022) בשעה 15:00 (להרשמה)
  • יום ראשון כ"ז בסיוון תשפ"ב (26 ביוני 2022) בשעה 18:00 (להרשמה)
  • יום ראשון א' בתמוז תשפ"ב (30 ביוני 2022) בשעה 20:00 (להרשמה)

משך הסדנה: שעה וחצי

המחיר: 40 ש"ח

הסדנאות ייפתחו אם יהיו די נרשמים.

ביטול ההשתתפות עד 48 שעות לפני הסדנה יחייב רק ב־5 אחוזים ממחיר הסדנה.
טלפון לביטול: 02-6493555.

 

הקישור יישלח אליכם יום או יומיים לפני הסדנה. בדקו בבקשה אם הוא הגיע לתיבת דואר הזבל.

אם לא קיבלתם את הקישור, כתבו לנו לפחות שעתיים לפני שעת הסדנה. hishtalmuyot@hebrew-academy.org.il

לא נוכל לענות על פניות שיגיעו ברגע האחרון.

סדנת עריכה ביום חמישי, כ"ה באייר (26 במאי) בשעה 18:00


סדנת עריכה ביום ראשון, כ"ח באייר  (29 במאי) בשעה 20:00


סדנת עריכה ביום ראשון, כ' בסיוון  (19 ביוני) בשעה 10:00


סדנת עריכה ביום חמישי, כ"ד בסיוון  (23 ביוני) בשעה 15:00


סדנת עריכה ביום ראשון, כ"ז בסיוון  (26 ביוני) בשעה 18:00


סדנת עריכה ביום חמישי, א' בתמוז  (30 ביוני) בשעה 17:00