העברית החדשה: תמונת מצב, אדר א' תשפ"ב

כינוס מדעי בין־לאומי מקוון

האקדמיה ללשון העברית קיימה כינוס מדעי בין־לאומי בנושא:

העברית החדשה: תמונת מצב

ימים שלישי—חמישי, כ"ח—ל' באדר א' תשפ"ב, 1—3 במארס 2022

הכינוס המקוון שודר בשידור חי באתר האקדמיה.

לצפייה במושבי הכינוס:

מושב הפתיחה
על בלשנות הקורפוס במחקר הלשון העברית
בלשנות חברתית
מגמות בחקר העברית בת זמננו
על שפת הסימנים הישראלית
תורת הצורות בעברית בת ימינו
תחביר ושיח
התהוות העברית החדשה
התקן בעברית בת ימינו
סמנטיקה ופרגמטיקה
חיי הלשון בספרות העברית: רב־שיח
30 שנה לסדרת המחקר 'העברית שפה חיה'
שימור ושינוי בהתפתחות העברית החדשה
מושב הסיום

 

לתוכנית המלאה של הכינוס: