מלגת האקדמיה

מלגת האקדמיה ללשון העברית ע"ש ראובן אוחנא לשנת תשפ"ב

מלגת האקדמיה ללשון העברית על שם ראובן אוחנא מוענקת בתרומת אלמנתו ד"ר סימון מרג'ן־אוחנא ובני המשפחה להנצחת זכרו.

חברי ועדת המלגה: סגן נשיא האקדמיה פרופ' אהרן ממן, חברת האקדמיה הסופרת גיל הראבן וד"ר סימון מרג'ן־אוחנא.

שלושה עשר סטודנטים וסטודנטיות מכל האוניברסיטאות בארץ הגישו השנה את מועמדותם לקבלת המלגה. הוועדה דנה בכל הבקשות ובחרה את ארבעת הזוכים שהציגו יכולת אקדמית, שאיפה להצלחה ורקע אישי המצדיקים את קבלת המלגה.

ארבעת הזוכים הם:

  • אוריה קרמר מאוניברסיטת חיפה
  • ירדן יצחק מאוניברסיטת תל אביב
  • רועי אליצור מאוניברסיטת בר־אילן
  • רועי לוי מהאוניברסיטה העברית.

האקדמיה מאחלת הצלחה רבה לכל המועמדים ולארבעת הזוכים בהמשך לימודיהם.