צילום של רות אלמגור

רות אלמגור־רמון

  • נבחרה לחברה מלאה בשנת תשפ"א
  • חברה בוועדה למילים בשימוש כללי, בוועדת הדקדוק ובוועדת המינוח המרכזית

רות אלמגור־רמון נולדה בתשרי תש"ה בירושלים. היא בעלת תואר שני בלשון העברית מן האוניברסיטה העברית. עם סיום לימודיה עבדה במפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית יותר מעשר שנים. בד בבד התמנתה ליועצת הלשון של הטלוויזיה הישראלית ואף לימדה תחביר ולשון העיתונות בחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית בירושלים. בשנת תשמ"ג התמנתה ליועצת הלשון של רשות השידור מטעם האקדמיה ללשון העברית במקום אבא בנדויד עם פרישתו לגמלאות, והייתה עורכת הפינה "רגע של עברית". עם הקמת תאגיד השידור הציבורי עברה לעבוד שם בייעוץ לשון.

ר' אלמגור־רמון מרצה בלימודי עריכת לשון בחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית בירושלים למן שנת תשנ"ו), וכן מלמדת במכללת ליפשיץ בירושלים. מרבה לתת הרצאות אורח בחוגים לעריכת לשון באוניברסיטאות ובמכללות, בבתי ספר להכשרת עיתונאים וקריינים, ובגופים אחרים העוסקים בהוראת העריכה ובהוראת התקשורת. היא ריכזה את פורום יועצי הלשון ברשות השידור וברשות השנייה. כמו כן היא פרסמה מאמרים בנושא לשון התקשורת בבמות שונות וערכה פרסומים שונים.

אלמגור־רמון היא כלת פרס ראש הממשלה ללשון העברית ע"ש אליעזר בן־יהודה לשנת תשע"ד.

מפרסומיה

  • הספר רגע של עברית, ירושלים תשס"א
  • "השעבוד התחבירי כמודד הקריאות", בלשנות עברית חפ"שית 3 (תשל"א), עמ' 85–104
  • "מה נשתנה בלשון השידור – על מדוכת הלשון, לשוננו לעם מג (תשנ"ב), עמ' 30–37
  • מאבא בנדויד עד שינקין – תמורות בתקנת לון הפרסומת המשודרת", פנים – כתב עת לתרבות חברה וחינוך 7 (סתיו 1998), עמ' 71–75

רשימות באתר האקדמיה