העברית המזרחית בישראל, תמוז תשפ"א

הרצאה מקוונת

מניין הגיעו לעברית שימושי הלשון – למזוג אוכל, לגז'דר, חיכֵּיתי, גַּנָּבָה, הולכים הבית, אין אמונה, מחילה (במקום סליחה)?

 

כמאה משתתפים צפו בהרצאתה של פרופ' יהודית הנשקה, שחקרה את העברית המזרחית בישראל – מקורותיה ודרכי הילוכה.


על ההרצאה
במפגש בחנו את אופייה של העברית המדוברת הנוהגת בפי ישראליות וישראלים ממוצא "מזרחי" המתגוררים בעיקר בפריפריה. לשון זו נתפסה על פי רוב כלשון נמוכה ושגויה, אך בחינה מעמיקה מעלה כי מאפייניה מושפעים השפעה מכרעת מן הערבית־היהודית ששימשה בפי בני הדור הראשון לעלייה לארץ. השפעה זו ניכרת בכל תחומי הלשון: הגה, צורות, תחביר, סמנטיקה, שיח ומילון.

בפתח ההרצאה יוחדו דברים אחדים ללשונותיהם של היהודים בגולה. לאחר מכן הוצגו מאפייני לשון המושפעים מן הערבית־היהודית בעברית בת־זמננו וכוון המבט לרקע הלשוני של ניב לשון זה.

המרצה: פרופ' יהודית הנשקה, חברת האקדמיה ללשון העברית, מלמדת בחוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה. מתחומי התמחותה: לשון חכמים שבכתבי היד, מסורות שבעל פה של יהודי המזרח, הרכיב העברי בלשונות היהודים. פרופ' הנשקה עומדת בראש המיזם "לשון הבית: תיעוד ושימור לשונות היהודים ותרבויותיהם".

מועד ההרצאה: יום שני ד' בתמוז תשפ"א, 14 ביוני 2021