לקובץ PDF

אקדם 68, ידיעון האקדמיה ללשון העברית

אקדם 68

תשפ"א – 2021

תוכן העניינים

  • יום העברית תשפ"א במתכונת קורונה, עמ' 1
  • מלגת האקדמיה ללשון העברית ע"ש ראובן אוחנא, עמ' 1
  • ברכת נשיא המדינה, ראובן (רובי) ריבלין, לרגל יום העברית, עמ' 1
  • משה בר־אשר, פרופ' יהושע בלאו ז"ל, עמ' 2
  • רונית גדיש, טעות לעולם חוזר(ת), עמ' 3
  • נורית שובל־דודאי, על גלוסר המילים השאולות מיוונית ומרומית, עמ' 6
  • מרדכי מישור, דרשות סמויות בהגדה של פסח, עמ' 7
  • תכנון מנווה האקדמיה: הוכרזה התוכנית הזוכה, עמ' 8