הבלשנות לענפיה, שבט–ניסן תשפ"א

סדרת הרצאות מקוונות

הבלשנות, המדע התאורטי של הלשונות, חוקרת את כל היבטי התקשורת המילולית – החל בצלילים המרכיבים את המילים, עבור בשברי מילים בעלי משמעות וכלה במשפטים ויחידות טקסט שלמות.

בסדרת ההרצאות 'הבלשנות לענפיה' סקרנו את תחומי המחקר העיקריים של הבלשנות, כל אחד בפני עצמו, ואת נקודות ההשקה שלהם זה עם זה.

מה טיב הקשר בין המילים: ״לקט״, ״ילקוט״ ״ליקט״?
מדוע אין קשר כזה בין המילים: ”locked”, “licked”, “looked”?

למה במבטא ישראלי רוסי אין הבדל בין "חלה" (הלחם שאופים לכבוד שבת) לבין היא ״חולה״ (לא עלינו)? למה במבטא ישראלי אשכנזי אין הבדל בין ״לכתת״ לבין ״לחטט״?

"תרמו עוד היום לקרן לסיוע לילדים שלי״ – מי שייך לי, הקרן או הילדים?
האם אפשר לנסח את המשפט מחדש כך שיהיה מובן?

המרצה: יהונתן רוסן ממן

ההרצאות ומועדיהן:

  • תורת ההגה – יום ראשון, ד' בשבט תשפ"א (17 בינואר 2021) 
  • תורת הצורות – יום ראשון, י"ח בשבט תשפ"א (31 בינואר 2021)
  • תחביר – יום ראשון, ב' באדר תשפ"א (14 בפברואר 2021)
  • סמנטיקהיום שני, י"ז באדר תשפ"א (1 במארס 2021)
  • תאוריה, מחקר ועשייה בלשון – מבט מלמעלה – יום ראשון, א' בניסן תשפ"א (14 במארס 2021)