פטיש בית משפט והכיתוב - עברית של משפטנים

סדנה לשיפור הטקסט המשפטי, סיוון תשפ"א

סדנה מקוונת בארבעה מפגשים

"ככל שהמסמכים שנכתבים על ידכם, לרבות אך לא רק חוזים, כתבי טענות, פסקי דין, הינם ארוכים, מסורבלים ובלתי מובנים, מקומכם איתנו".

קיימנו סדנה בת ארבעה מפגשים לשיפור הטקסט המשפטי ובה:

  • דרכים לניסוח טקסט משפטי בהיר, תמציתי וידידותי;
  • תקניות הטקסט – לימוד פרקי ניסוח, כתיב ופיסוק והכרת כלי עבודה.

בסדנה למדנו פרקי ניסוח אחדים ותרגלנו אותם בטקסטים משפטיים.

הנחתה את הסדנה ד"ר אורלי אלבק.