שוב חוזר הניגון, אדר תשפ"א

הרצאה מקוונת

פעמים הרבה משוררים ופזמונאים השתמשו – במודע או שלא במודע – בצירופי לשון שמקורם בפיוטים קדומים. בהרצאה המקוונת עיינו בכמה דוגמאות כאלה: הצגנו את מקור הצירופים בפיוטים והרחבנו מעט על הנסיבות ההיסטוריות של חיבור השירים. ההרצאה לוותה באתנחתות מוזיקליות שבהן נוגנו השירים, והמשתתפים הצטרפו בשירה איש איש מביתו.

במשוררים שפגשנו: אביגדור המאירי, יעקב אורלנד, נעמי שמר, רחל שפירא, אהוד מנור.

המרצה: ד"ר יעקב עציון

ליווי מוזיקלי: צבי הרפנס