השתלמות מקוונת בת עשרה מפגשים בניקוד

טבת–שבט תשפ"א (דצמבר 2020 – ינואר 2021)

אתם מנקדים שירים או ספרי ילדים? אתם מתלבטים כיצד לנקד על פי הכללים? בואו ללמוד את כללי הניקוד.

המרצה: ד"ר גבריאל בירנבאום

ד"ר בירנבאום לימד ניקוד באוניברסיטה במשך שנים רבות. הוא היה המזכיר המדעי של האקדמיה ללשון העברית וחוקר בכיר במפעל המילון ההיסטורי.

השתלמות בת עשרה מפגשים, כל המפגשים מ־18:00 עד 19:30. (להרשמה)

יום שני, ו' בטבת תשפ"א (21 בדצמבר 2020)
יום רביעי, ח' בטבת תשפ"א (23 בדצמבר 2020)
יום שני, י"ג בטבת תשפ"א (28 בדצמבר 2020)
יום רביעי, ט"ו בטבת תשפ"א (30 בדצמבר 2020)
יום שני, כ' בטבת תשפ"א (4 בינואר 2021)
יום רביעי, כ"ב בטבת תשפ"א (6 בינואר 2021)
יום שני, כ"ז בטבת תשפ"א (11 בינואר 2021)
יום רביעי, כ"ט בטבת תשפ"א (13 בינואר 2021)
יום שני, ה' בשבט תשפ"א (18 בינואר 2021)
יום רביעי, ז' בשבט תשפ"א (20 בינואר 2021)

המחיר: 300 ₪

מדיניות לביטול ההשתתפות

  • נרשם שיבטל את השתתפותו עד 48 שעות לפני פתיחת ההשתלמות יחויב רק ב־15 ₪ בעבור דמי ביטול.
  • נרשם שיבטל את השתתפותו ב־48 השעות האחרונות שלפני פתיחת ההשתלמות יחויב במלוא התשלום.

טלפון לביטול: 02-6493555

יש שאלות? כתבו לד"ר אורלי אלבק.