השתלמות מקוונת בת עשרה מפגשים בניקוד

אתם מנקדים שירים או ספרי ילדים? אתם מתלבטים כיצד לנקד על פי הכללים? בואו ללמוד את כללי הניקוד.

המרצה: ד"ר גבריאל בירנבאום

ד"ר בירנבאום לימד ניקוד באוניברסיטה במשך שנים רבות. הוא היה המזכיר המדעי של האקדמיה ללשון העברית וחוקר בכיר במפעל המילון ההיסטורי.

השתלמות בת עשרה מפגשים, כל המפגשים מ־10:00 עד 11:30 (להרשמה)

יום ראשון, כ"א במרחשוון תשפ"א (8 בנובמבר 2020)
יום רביעי, כ"ד במרחשוון תשפ"א (11 בנובמבר 2020)
יום ראשון, כ"ח במרחשוון תשפ"א (15 בנובמבר 2020)
יום רביעי, ב' בכסלו תשפ"א (18 בנובמבר 2020)
יום ראשון, ו' בכסלו תשפ"א (22 בנובמבר 2020)
יום רביעי, ט' בכסלו תשפ"א (25 בנובמבר 2020)
יום ראשון, י"ג בכסלו תשפ"א (29 בנובמבר 2020)
יום רביעי, ט"ז בכסלו תשפ"א (2 בדצמבר 2020)
יום ראשון, כ' בכסלו תשפ"א (6 בדצמבר 2020)
יום רביעי, כ"ג בכסלו תשפ"א (9 בדצמבר 2020)

המחיר: 300 ₪

מדיניות לביטול ההשתתפות

  • נרשם שיבטל את השתתפותו עד 48 שעות לפני פתיחת ההשתלמות יחויב רק ב־15 ₪ בעבור דמי ביטול.
  • נרשם שיבטל את השתתפותו ב־48 השעות האחרונות שלפני פתיחת ההשתלמות יחויב במלוא התשלום.

טלפון לביטול: 02-6493555

יש שאלות? כתבו לד"ר אורלי אלבק.