שני ילדים על מושבי רכבת והכיתוב: שׁוֹבֵר או שׁוֹבָר

שׁוֹבֵר וגם שׁוֹבָר

לפני הנסיעה ברכבת יש לרכוש שובר – שובֵר או שובָר?
תשובתנו: אפשר כך ואפשר כך.

 מהו "שובר"? ובכן שובר הוא מסמך כתוב המאשר פעולה כספית שנעשתה או המאשר למחזיק בו לקבל שירותים או טובין ללא תשלום נוסף. שובר משמש חלופה עברית לשני מונחים לועזיים: ואוצ'ר וקופון.

שנים רבות נחשבה ההגייה שׁוֹבָר לא תקנית, וכמותה ההגיות גּוֹלָל וסוֹרָג. מתקני הלשון הורו להגות שׁוֹבֵר, גּוֹלֵל וסוֹרֵג בצירי, וכך גם נוקד במילונים.

ואולם עיון במסורות ההגייה של המילים האלה בקריאת המשנה העלה שאין אחידות בקריאתן, ויש עדויות גם להגייה בתנועת a. לכן החליטה האקדמיה להתיר גם את הניקוד בקמץ כהגייה הרווחת שיש לה סיוע ממסורות הלשון.

 לפי החלטה זו צורת הרבים של שׁוֹבֵר היא שׁוֹבְרִים, ושל שׁוֹבָר – שׁוֹבָרִים.

להרחבה ראו אקדם 44, עמ' 3.