הרצאה: עברית נכונה – האם היא קיימת?

"שתי הילדים יושנים על המזרונים החדשים אצלהם בבית."
האם המשפט מובן? האם הוא נכון?

בהרצאה מקוונת (ב'זום') תידון השאלה אם יש להתערב בתהליכים המתרחשים בלשון טבעית, או שמא יש להניח לה לנפשה. שאלה זו העסיקה חוקרי לשונות טבעיות, וגם חוקרי העברית עסקו בה בדורות האחרונים. נכיר גישות שונות – גישות טהרניות וגישות מתירניות, ונתאר את גישת האקדמיה ללשון העברית להכוונת הלשון בימינו.

המרצה: ד"ר גבריאל בירנבאום
ד"ר בירנבאום מילא תפקידים בכירים באקדמיה ללשון – הוא היה המזכיר המדעי וחוקר בכיר במפעל המילון ההיסטורי.

ההרצאה תיערך ביום שני, ט"ו בתמוז תש"ף (6 ביולי 2020), 19:00–20:30.

המחיר: 20 ₪

(ביום הסדנה יישלח קישור לנרשמים.)