עברית נכונה – האם היא קיימת? תמוז תש”ף

הרצאה מקוונת

“שתי הילדים יושנים על המזרונים החדשים אצלהם בבית.”
האם המשפט מובן? האם הוא נכון?

בט”ו בתמוז תש”ף, 6 ביולי 2020, התקיימה הרצאה מקוונת (באמצעות היישומון ‘זום’) בהשתתפות כמאה אנשים.

המרצה, ד”ר גבריאל בירנבאום, דן בשאלה אם יש להתערב בתהליכים המתרחשים בלשון טבעית, או שמא יש להניח לה לנפשה. שאלה זו העסיקה חוקרי לשונות טבעיות, וגם חוקרי העברית עסקו בה בדורות האחרונים. בהרצאה נסקרו גישות טהרניות ומתירניות ותוארה גם גישת האקדמיה ללשון העברית להכוונת הלשון בימינו.