התכנון האדריכלי

המגרש המיועד להקמת המנווה הוא בקריית הלאום, בסמוך למוסדות לאומיים וממלכתיים שהאקדמיה נמנית עימם. השטח הבנוי יהיה כ-9,000 מ"ר.

בתחרות הפומבית לתכנון מִנווה האקדמיה בקריית הלאום בירושלים זכה משרד האדריכלים מייזליץ–כסיף–רויטמן.

מראה כללי מרחוב וייז

התחרות התקיימה בשיתוף התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל ופנתה לכל האדריכלים הישראלים. התחרות עוררה עניין עצום והוגשו בה 100 הצעות. מן השלב הראשון, שהיה עלום שם (אנונימי), בחר חבר השופטים 5 הצעות, ומהן בחרה האקדמיה את ההצעה הזוכה.

התוכנית שהציגו האדריכלים הזוכים מיטיבה לשקף את ערכי התכנון שפרסמה האקדמיה לקראת התחרות והיא מצטיינת בהתמקדות באדם (אנשי האקדמיה, מבקרים או עוברי אורח) וביצירת מבנה מזמין ופתוח, מבנה היוצר תחושה של רחבות; תכנון חללי המבנה והתנועה במבנה וסביבו עשיר ומאפשר מגוון מבטים ושימושים. המבנה מציג חזיתות נאות הן לשדרות רופין הן לרחובות וייז ובורלא, והוא משתלב היטב בתוכניות הפיתוח של קריית הלאום ושדרות המוזאונים ובפעילות השוקקת שתהיה באזור הזה בעתיד.

כניסה משדרות רופין


במקום השני בתחרות זכו במשותף ההצעות של האדריכלים מיכאל פלד ודניאל שטרסבורגר ושל א' לרמן אדריכלים בשיתוף עם דניאל פינקלשטיין ואלווירה טורקבמקום השלישי זכו במשותף ההצעות של לקשטיין-מרגלית אדריכלים ושל האדריכלים רם קפלן וניר עובדיה.