התכנון האדריכלי

האקדמיה מקדישה תשומת לב מיוחדת לתכנון האדריכלי של המנווה, ובהנחיותיה לתכנון נכתב בין השאר:

  • הקמת משכן ומוזאון לשפת הלאום בלב שדרת המוזאונים ומוסדות הממשל שבקריית הלאום נושאת משמעות סמלית.
  • התכנון האדריכלי יעניק נראות וייחודיות למנווה האקדמיה בכלל ולמוזאון בפרט.
  • המנווה ישתלב במרחב העירוני הסמוך ויקרין על סביבתו. ברוח זו תביא השפה האדריכלית לידי ביטוי ערכים של פתיחות והשתלבות.
  • כמשכן לעברית ולערכים של שפה אנושית, תקשורת בין־אישית ויצירה רוחנית ראוי לפתח שפה אדריכלית הולמת בקנה מידה אנושי ומזמין.

לקראת פסח תש"ף הכריזו האקדמיה והתאחדות האדריכלים על תחרות פומבית לתכנון המנווה.
התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא כ"ז בתמוז תש"ף, 19 ביולי 2020.