ל"ג בעומר או ל"ג לעומר?

נשאלנו: האם יום י"ח באייר – היום השלושים ושלושה לספירת העומר – הוא ל"ג לעומר או ל"ג בעומר?

שני האופנים לכינויו של היום מתועדים בספרות פוסקי ההלכה כבר בימי הביניים (למן המאה הי"ג ואילך). במסורת קהילות המזרח היום מכונה לָ"ג לעומר, ובקהילות יוצאי אשכנז הוא נקרא ל"ג בעומר.

מסתבר ששמו של היום תלוי בנוסח ספירת העומר בקהילות ישראל. בנוסח קהילות המזרח ומקצת קהילות האשכנזים נוהגים לספור 'היום כך וכך לעומר', ואילו בנוסח רוב יהודי אירופה 'היום כך וכך בעומר'. ההבדל בין הנוסחים נובע מהבדל בתפיסת המושג עומר: האם מונים ליום ה'עומר', הוא יום ט"ז בניסן שבו הוקרב קורבן העומר בבית המקדש ובו מתחילה הספירה, או שמא המניין הוא בתקופת ה'עומר', כלומר ארבעים ותשעה הימים שסופרים בהם ספירת העומר.

בדורות האחרונים הפך השם ל"ג בעומר מקובל יותר ויותר, וכיום כמעט שאין שומעים כינוי אחר ליום הזה.