איור של ביבי נתניהו ובני גנץ

חלופי, חליפי, חילופי

השורש חל"ף מעמיד לרשותנו שפע מילים – מקצתן מן העברית הקדומה ואחרות מחודשות. נמנה כאן מקצת מן השפע הזה: חִלּוּף (מלשון חז"ל), חֲלוּפָה (מילה חדשה); מילים על דרך הרבים (מלשון חז"ל): חֲלִיפִין (כמו בצירוף 'סחר חליפין' – החלפה של דבר בשווה ערך לו), חִלּוּפִים או חִלּוּפִין (בלי ניקוד חילופים/ן, כיום מוכר למשל בצירוף 'זרם חילופים' – התחלפות לסירוגין). אליהן מצטרף צירוף היחס המחודש לַחֲלוּפִין (על משקל לַחֲלוּטִין; לציון אפשרות אחרת, שוות ערך או בעדיפות שנייה). נוסיף לרשימה את המילה חָלִיף שנקבעה בין היתר לציון ממלא מקום, כגון 'מורה חליף'.

מן השמות האלה נוצרה סדרת שמות תואר – חֲלופיחילופיחֲליפי; ההבחנות ביניהם אינן חדות, ורב הבלבול בשימוש בהם.

ננסה להציע כאן הבחנות בין שלושת שמות התואר:

חֲלוּפִי – 'אלטרנטיבי'; לדוגמה: 'רפואה חלופית' (רפואה שאינה הרפואה הרגילה, רפואה אלטרנטיבית), 'אנרגייה חלופית' (אנרגייה שאינה מדלק מַחְצַבִּים אלא למשל ישירות מן השמש), 'הליך חלופי להליך הפלילי', 'מקורות מים חלופיים'. אם כן 'חלופי' הוא שם תואר המציין דבר שבא או שנועד או שאמור לבוא במקום דבר שנפסל או שאינו בר מימוש וכדומה.

חִלּוּפִי – בר חילוף, שאפשר להחליפו. במתמטיקה שם התואר הזה מציין 'שאפשר להחליף את הסדר בין שני איברים בלי לשנות את התוצאה' (בלועזית: קוֹמוּטָטִיבִי).

חֲלִיפִי – שמשמש ממלא מקום. כך למשל נהוג לומר 'רכב חליפי' – רכב שמקבלים מן המוסך במקום הרכב הפרטי שנכנס לתיקון.

לפי זה המלצתנו היא לנקוט ראש ממשלה חליפי – כלומר ראש ממשלה ממלא מקום.​