לוח בבית הספר לקראת יום העברית

פעילות לכיתות א'–ב'

באתר "אומנות, יצירה ואפרוחים" מוצאת פעילות ליום העברית המותאמת לילדי כיתות א'–ב'.

המורה קראה לילדים את "הסיפור של אליעזר בן־יהודה" מאת תמי שם טוב ורוני פחימה. לאחר קריאת הסיפור, המורה והתלמידים הכינו מילון קטן ובו איורים והגדרות למילים שחידש אליעזר בן־יהודה.

להרחבה