יום הלשון העברית מצוין בישיבת הממשלה (טבת תש"ף, ינואר 2020)

בישיבת ממשלת ישראל מיום כ"ב בטבת, 19 בינואר, ציינו ראש הממשלה, שרת התרבות ונשיא האקדמיה ללשון העברית את יום הלשון העברית.

בישיבת הממשלה הציגו שרת התרבות והספורט ונציגי משרדה את פעילות המשרד להנגשת הלשון העברית, להפצת היצירה העברית, לעידוד היוצרים בחברה הישראלית ואת הפעילות להפיכת הספריות הציבוריות למרכזי תרבות ואירועים ספרותיים. נשיא האקדמיה ללשון העברית פרופ' משה בר־אשר נשא דברים לפני שרי הממשלה וסקר את פעילות האקדמיה ואת התוכניות למעבר למשכן קבע (מנווה) בקריית הלאום בירושלים.

בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה: "אנחנו מציינים היום גם את יום הלשון העברית. אנחנו פותחים את ישיבת הבוקר במילים: שבוע טוב לכולם. ההתפתחות של הלשון העברית היא מהפכה שקשה להאמין שהתרחשה. יש הרבה לשונות, הרבה שפות עתיקות שרובן לא נשתמרו, וכמעט אין דוגמה לכך ששפה חודשה ונהייתה לשפה דינמית של מדינה דינמית. זה דבר שהוא, שוב, פלא בין העמים, אז גם את זאת אנחנו מציינים."

בהמשך הישיבה הוסיף ראש הממשלה נתניהו: "אני רוצה שתדעו שיש לי קשר אמוציונלי לנושא השפה העברית משום שאבי, שנולד בשנת 1910 למשפחה ליטאית שהייתה כמה שנים בוורשה, למד עברית. השפה שהוא ידע לדבר זו עברית, עברית שאני מתקשה להבין אותה היום, לא בגלל שהיא ארכאית, אלא בגלל שהיא שפה כל כך גבוהה. אבל שימו לב, זה היה ב־1910, ובעצם ההתחדשות של הלשון העברית התחילה כמה עשרות שנים לפני זה, כך שהפעילות הזאת והפעילות של אליעזר בן־יהודה במיוחד אבל לא רק הוא, גם סופרים והוגים ומלומדים יהודים חידשו, הפעילות הזאת חידשה את הלשון העברית, העלתה אותה בעצם על הנתיב של לידה מחדש.

"כשהייתי ילד קטן, הייתי נוהג לבקר יחד עם אחי יוני את פרופ' יוסף קלאוזנר, ולימים גיליתי שהוא בעצם המציא מילים שהשתמשתי בהן. אם אינני טועה הוא המציא את המילה 'חולצה' למשל. שתיים־שלוש מילים שאתה משתמש בהן, שהמציא אותן אדם שאתה רואה אותו – זה לא הומצא אלף שנים או אלפיים שנים קודם לכן, זו לא מילה שהייתה בתנ"ך, זו מילה שהאיש הזה המציא בעצמו. כלומר, זו תרומה של ענקים להתחדשות שאין כמוה בתולדות העמים. לכן אני חושב שהיום הזה, כל פעם שאנחנו מציינים את יום הלשון העברית, אנחנו בעצם מציינים את תקומת העם העברי, תקומת העם היהודי, וזה, הייתי אומר, חלק מכונן ויסודי בתקומתו."

שרת התרבות והספורט מירי רגב אמרה: "חג שמח לשפה העברית. לשפה העברית, ראש הממשלה וחבריי בממשלה, אתגרים רבים. לא זו בלבד שאנחנו מתמודדים עם שימור שפת התנ"ך שחזרה לארץ התנ"ך וחידושה, אנו עומדים גם בפני הצורך למצוא חלופות עבריות למילים לועזיות שפלשו לשפה שלנו, לתרבות האימוג'ים ושפות הציוץ והאינסטגרם השגורות בשפת הדור הצעיר שלנו, ובכך הן בעצם מדלדלות את המילים ופוגעות בעושר של השפה העברית. במהלך הישיבה נשמע סקירה גם מפי פרופ' בר־אשר ומפי מנכ"ל המשרד יוסי שרעבי על הדרכים שבהן אנחנו פועלים מצד אחד לשמר את השפה העברית ומצד שני לחדש אותה, וכן אל מול הקדמה גם לדאוג שהדור הצעיר ימשיך להיות מחובר לשפה העברית ולעם הספר. בעזרת השם, כמובן, אנחנו עושים עבודה טובה ונמשיך לעשות ולהצליח."