מפני מה אין מלך המשיח בא

לשוננו לעם מה, ד (תשנ"ד), עמ' 179–181

לקריאת המאמר