ולשונו תדבר משפט, אלול תשע"ט

כינוס בשיתוף אוניברסיטת בר־אילן

בט' באלול תשע"ט, 9 בספטמבר 2019, התקיים כינוס בשיתוף האקדמיה ללשון העברית ואוניברסיטת בר־אילן באולם פלדמן בקריית אוניברסיטת בר־אילן.

בכינוס המדעי "ולשונו תדבר משפט" בהשתתפות משפטנים ואנשי לשון נערכו חמישה מושבים: לשון המשפט – פרשנות והלכה; מדברי משפטנים; לשון המשפט – לשונות אחרות; לשון המשפט בישראל; רעיונות לעתיד.

תוכנית האירוע וצפייה בדברי הברכה ובהרצאות:

ברכות

  • פרופ' מיכאל ריז'יק, ראש המחלקה ללשון באוניברסיטת בר־אילן
  • פרופ' מיכאל ריז'יק בשם פרופ' ירון הראל, דקן הפקולטה למדעי היהדות
  • עו"ד יוסף שטח, יו"ר הוועדה לניסוח משפטי

לצפייה בדברי הברכה

לשון המשפט — פרשנות והלכה

מדברי המשפטנים

לשון המשפט — לשונות אחרות

  • פרופ' ג'יימס נתן פורד — יו"ר
  • פרופ' מיכאל ריז'יק, אוניברסיטת בר־אילן והאקדמיה ללשון העברית – חוק ומשפט בתרגומים איטלקיים של המקרא
  • ד"ר נגה איילי־דרשן, אוניברסיטת בר־אילן – לימוד לשון ומשפט מסופוטמי בכנען באלף השני לפנה"ס

לשון המשפט בישראל

לשון המשפט בישראל — רעיונות לעתיד

  • פרופ' אורה שורצולד — יו"ר
  • ד"ר אורלי אלבק, האקדמיה ללשון העברית, עו"ד עדה שמיר־אורביטו – הצעה לשינוי מבנה החוזה — הלכה ומעשה
  • ד"ר רקפת דילמון, אוניברסיטת בר־אילן – איתור 'מבעים מחשידים' בעדות של רוצח