ולשונו תדבר משפט

האקדמיה ללשון העברית ואוניברסיטת בר־אילן מזמינות את הציבור לכינוס

ולשונו תדבר משפט

ביום שני ט' באלול תשע"ט (9 בספטמבר 2019)
באולם פלדמן באוניברסיטת בר־אילן

הכניסה ללא תשלום – מספר המקומות מוגבל