מסע בין תרבויות – על עדות ומבטאים, אייר תשע"ט

עברית על הבר

עשרות משתתפים נכחו בהרצאתו של ד"ר אורי מלמד בכ"ד באייר, 28 במאי, בבר דיזי פרישדון בתל אביב.

נושא ההרצאה: מסע בין תרבויות – על עדות ומבטאים.

איך נשמעת עברית בעירקית־פרסית? מה מאפיין את המבטא האשכנזי? מה כל כך מיוחד בהגייה התימנית? הרצאה שהיא מסע בין־תרבותי במבטאי עדות ישראל, על המשמעות הלשונית־חברתית והתרבותית ומקורות ההשפעה שלהם.

המרצה ד"ר אורי מלמד – חוקר במפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית במדור לספרות ימי הביניים, פרוזה ושירה. מחקריו עוסקים בבלשנות החברתית והתרבותית על רקע תופעות הלשון במבטא ובכתיבה. כמו כן הוא עוסק רבות במחקרים שונים ומגוונים הנוגעים לתרבות יהודי תימן לדורותיה.

הרתאה על הבא בתל אביב – מסע בין תרבויות: על עדות ומבטאים.

 

עברית על הבר "מסע בין תרבויות – על עדות ומבטאים", אייר תשע"טעברית על הבר "מסע בין תרבויות – על עדות ומבטאים", אייר תשע"ט