מונחי רצענות, תרפ"א (1921)

חלקי הנעליים, מכשירי עבודה ופעלים המשמשים את הרצענים (הסנדלרים) התפרסמו בלוח מונחי הרצענות משנת תרפ"א (1921).

רשימות מונחים אחדות של ועד הלשון יצאו לאור בלוחות המציגים את המונחים באמצעות איורים ולאו דווקא כנגד מונחים מקבילים בלשונות לעז. אחד מהם הלוח המוצג כאן, שהתפרסם בזכרונות ועד הלשון, מחברת ה, שיצא לאור שנת תרפ"א (1921).

רשימת מונחי הרצענות שבלוח הזה מובאת גם באתר מונחי האקדמיה – כאן.
לוח מונחי הרצענות משנת תרפ"א (1921)