הוועדה למונחי בריאות הציבור (תשע"ד–תשפ"ג, 2012–2023)

הוועדה למונחי בריאות הציבור הוקמה בשנת תשע"ד (2013) ביוזמת ד"ר מילכה דונחין לשם הסדרת המינוח העברי בתחום בריאות הציבור. הוועדה עסקה במונחי אפידמיולוגיה, במונחים כללים בבריאות הציבור, בקידום הבריאות, במונחי תזונה, פעילות גופנית, מניעת תחלואה, בריאות בקהילה ועוד.

מונחי האפידמיולוגיה
בשנת תשפ"א השלימה הוועדה את הכנת רשימת מונחי האפידמיולוגיה. הרשימה אושרה במליאת האקדמיה בי"ב בשבט תשפ"א, 21 בינואר 2021 (ישיבה שסט).
למונחי האפידמיולוגיה באתר המונחים

רשימת מונחי בריאות הציבור
בשנת תשפ"ב סיימה הוועדה להכין את רשימת מונחי בריאות הציבור (הרשימה הכללית). הרשימה אושרה במליאת האקדמיה בישיבתה בכ"ט באייר תשפ"ב, 30 במאי 2022 (ישיבה שעו).
למונחי בריאות הציבור באתר המונחים; לרשימת המונחים בקובץ PDF

מונחי העישון
בשנת תשפ"ג התכנסה הוועדה לישיבה אחת לסיום הדיון במונחי העישון בהשתתפות מיטב המומחים העוסקים בתחום מניעת העישון. הרשימה אושרה במליאת האקדמיה בישיבתה ביום כ"ו בניסן תשפ"ג, 17 באפריל 2023 (ישיבה שפג).
למונחי העישון באתר המונחים; למונחי העישון בקובץ PDF

חברי הוועדה

אנשי המקצוע:

  • ד"ר מילכה דונחין (יו"ר), ביה"ס לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה
  • פרופ' רחלי דנקנר, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות, מסונף לביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל־אביב
  • פרופ' אלכס לבנטל, מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים, משרד הבריאות (תשע"ד–תשע"ה; תשפ"א ואילך)
  • פרופ' ורדה סוסקולני, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר־אילן
  • פרופ' משה פולק, האוניברסיטה העברית והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (השתתף בדיוני הוועדה במונחי חקר הבריאות באוכלוסייה [אפידמיולוגיה])
  • פרופ' ליטל קינן־בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות (מלב"ם), משרד הבריאות, וחברת סגל בביה"ס לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה
  • ד"ר רז דקל, יו"ר איגוד הרופאים התעסוקתיים (משנת תשפ"א).

 מן האקדמיה ללשון העברית:

  • פרופ' יהודית הנשקה
  • ד"ר טובה שטראוס שרברין (את תש"ף).

מרכזות הוועדה מן המזכירות המדעית של האקדמיה: ד"ר טובה שטראוס שרברין (עד אמצע שנת תש"ף); רונית גדיש (מאמצע שנת תש"ף).