הוועדה למונחי ארכיונאות (תשע"ז–תשפ"ג, 2017–2023)

הוועדה למונחי ארכיונאות הוקמה בחודש תמוז תשע"ז (יולי 2017) ביוזמת הנהלת האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע וכמה חברים באיגוד. הוועדה התכנסה בארכיון העיר תל אביב ובארכיון לתולדות פתח תקווה.

הוועדה שמה לה למטרה להעמיד רשימת מונחי ארכיונאות עדכנית בעברית, אשר תשמש את אנשי המקצוע ואת הציבור הרחב ואשר תיכלל במילון הרב־לשוני הבין־לאומי של מועצת הארכיונים העליונה (ה־ICA). את הוועדה ליווה צוות מומחים חיצוני של ארכיונאים בכירים, והוועדה התחשבה בחוות דעת חבריו בעת קביעת המונחים.

לעבודתה של ועדה זו קדמו מילון למונחי ארכיונאות משנת תש"ך (1960), פרי עבודתה של ועדה למונחי ארכיונאות של האקדמיה ללשון העברית, ומילון משנת תשנ"ג (1993) שפרסמה ועדת המינוח של האיגוד הארכיוני לישראל.

בראשית שנת תשפ"ג (שלהי 2022) נשלחה רשימת המונחים שהכינה הוועדה לביקורת חברי האקדמיה ואנשי המקצוע. ההערות נדונו בוועדה, והיא הכינה את הרשימה הסופית לאישור בוועדת המינוח המרכזית של האקדמיה. הרשימה נדונה בוועדת המינוח המרכזית בחורף תשפ"ג ואושרה בה.

המילון אושר במליאת האקדמיה ללשון העברית בישיבתה ביום כ"ו בניסן תשפ"ג, 17 באפריל 2023 (ישיבה שפג).
למילון למונחי ארכיונאות באתר המונחים; למילון למונחי ארכיונאות בקובץ PDF

חברי הוועדה

  • זהר אלופי (יו"ר), בעבר מנהלת ארכיון העיר חיפה ויו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
  • לריסה שניטקינד, מנהלת ארכיון העיר תל אביב יפו
  • גליה דובידזון, מנהלת הארכיון לתולדות פתח תקווה על שם עודד ירקוני
  • נאוה איזין, סגנית לענייני מנהל של יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע, בעבר מנהלת הארכיון לחינוך היהודי בארץ ובעולם על שם א' ילין
  • מטעם האקדמיה ללשון העברית: ד"ר אריה אולמן
  • מרכזת הוועדה: נילי גור אריה.​